Priser 2023

Første smerte behandling
ca. 60 min

750 kr.

Efterfølgende smerte behandling
ca. 45 min

700 kr.

Lang smerte behandling
ca. 75 min

1100 kr.

Vedligehold behandling (ingen smerter)
ca. 20 min

350 kr.

5 turs kort
Rabat

10 %

10 turs kort
Rabat

15 %