Forskellige syn på fremgang

Forskellige syn på fremgang

Forskellige syn på fremgang 150 150 Nanett

Jeg faldt over dette billede den anden dag og tænkte “JA! – lige præcis!”

Fremgang kan se ud på mange forskellige måder. Vi oplever ofte, at folk har et billede af, at fremgang er en lineær proces. Det bliver gradvidst og ret hurtigt bedre (den øverste). Sådan er det nogle gange – men langt fra altid.

Langt største parten af de forløb vi følger, ser ud på helt andre måder. Nogle gange kan det føles som om processen snegler sig afsted (den midterste), hvis ikke man er opmærksom på de helt små forandringer. Det kan være man starter med fremgang – eller endda at man starter med tilbagegang. Også kan det både gå op og ned (den nederste), og endda stå stille i perioder.

Det afhænger af mange forskellige ting hvordan ens forløb bliver. Hvor er man i sit liv? Hvordan behandler man sin krop? Hvordan balancerer man sin energi? Hvor længe siden er det smerterne startede? Hvordan har du behandlet smerterne siden? Hvor god kropskontakt har du? Hvor mange kompensationer er der kommet på? Hvad er dit stress niveau? Og mange mange andre ting.

Vi kan aldrig forudsige præcist hvordan et forløb går. Så det vi hæfter os ved, er om der er forandringer – både til det bedre eller det værre, undervejs i forløbet. Forandringer er nemlig et sikkert tegn på at der er en proces i gang 🙂