Monthly Archives :

oktober 2022

Når fundamentet revner

Når fundamentet revner 150 150 Nanett

Når der kommer en revne i dit hus – hvordan reagerer du på det?

Vil du se det an?.. De fleste vil nok få en professionel til at få kigget på skaden, før skaden bliver større. Det er klogt, selvom det ikke er gratis, er det formentlig en god investering. Det ved vi godt.

Hvordan reagerer du når du har ondt i din krop? Som de fleste andre, ser det an?.. Vi oplever at rigtig mange vælger at se deres smerter an – i uger, måneder, år. Og det er virkelig ærgerligt, for det svarer lidt til, at se en revne i fundamentet på huset an. Smerter er et “hint” om at der er en revne i dit kropslige fundament.

Skader forsvinder ofte ikke af sig selv – permanent. Måske du tænker: nogle gange går smerterne da væk af sig selv? Ja, det gør de. Men vi ser om og om igen, at de smerter folk bliver behandlet for hos os, ofte er bygget op over lang lang tid. Vores klienter har ofte mærket til smerterne i mange år. Til start har det ikke været invaliderende, måske lidt smerter i skulderen i forbindelse med arbejde. Men smerterne bliver ofte værre og værre både i varighed og i intensitet, og til sidst er der ikke andre muligheder end at søge hjælp. Problemet her er, at vi ikke når at reagerer på skaden før skaden er blevet meget værre. Hvordan vil det være for dit hus, hvis skaden ikke tages i opløbet? Det er skadeligt for hele fundamentet. Det er det også for vores liv.

Når vi har smerter kan vi ikke være den bedste version af os selv. – Det skaber en kæmpe usikkerhed for vores fundament. Det er ikke ualmindeligt at smerter påvirker alle punkter i ens liv. Arbejdsliv. Familieliv. Fritidsliv. Vores økonomi. Vores energi. Vores glæde. Vores overskud. Hele vores livskvalitet står altså på spil.

Ligesom det er er en god investering at passe på sit hus. Er det er en god investering at passe på sin krop. Din krop er nemlig med 100% sikkerhed, det eneste hus du skal bo i – resten af dit liv.

10-ugers forløb for dig der vil forstå dine smerter

10-ugers forløb for dig der vil forstå dine smerter 150 150 Nanett

Vi oplever at rigtig mange i klinikken har fokus på at få smerterne væk hurtigst muligt – og det er forståeligt. Desværre oplever vi bare også ofte, at hvis man ikke forstår dybden af ens smerter – så er sandsynligheden for at de kommer tilbage ret stor. Med stor frustration og dårlig livskvalitet som følge.

Derfor har vi lavet et særligt 10 ugers forløb til dig, der føler at dine smerter bliver ved at “komme tilbage” og påvirker din livskvalitet negativt. Et forløb for dig der har lyst til at gøre noget ved det.💪💪

Hvis du helst vil at andre tager ansvar for din livskvalitet og dine smerter – så er det her ikke noget for dig 🙂

Forløbet er nemlig for dig der gerne vil dykke et trin dybere ned og forstå dine smerter, både på et generelt plan, men også helt konkret i din krop og din hverdag.

Forløbet er et mix mellem undervisning, kropslige øvelser, refleksioner og coaching.

Forløbet er et mix imellem alene-nørderi og fælles nørderi.

Målet er at du efter forløbet, føler dig bedre rustet til at navigerer i, og håndterer dine smerter.

Der er fokus på den enkeltes rejse, oplevelse og proces, og man er ikke forpligtet til at dele oplevelser eller personlige erfaringer, med de andre i gruppen.

Forløbet varetages at Nanett der er uddannet sygeplejerske, vanecoach og yinyoga underviser. Der tages primært udgangspunkt i erfaringsbaseret viden i et østligt medicinsk perspektiv.

Der er 7 pladser på holdet, forløbet varer 10 uger, og ligger 7 torsdage formiddage kl.10-11.30. Herudover er der 3 ene-samtaler (Før, under, efter) af ca. 1 times varighed, tidspunktet (kun formiddage) aftales med hver enkelt deltager ved opstarten. Vi starter med opstartssamtaler i uge 45.

Da dette er et forsøgshold er prisen en opstart pris:

1175 kr. pr person.

Uge 45 – Opstartssamtaler (1 time én formiddag, alene)

d.17/11 – Fælles fra kl.10.00 -11.30

d. 24/11 – Fælles fra kl.10.00 -11.30

d. 1/12 – Fælles fra kl.10.00 -11.30

d. 8/12 – Fælles fra kl.10.00 -11.30

Uge 50 – Midtvejssamtale (1 time én formiddag, alene)

d. 5/1 – Fælles fra kl.10.00-11.30

d. 12/1 – Fælles fra kl.10.00-11.30

d. 19/1 – Fælles fra kl.10.00-11.30

Uge 4 – afslutningssamtale (1 time én formiddag, alene)

Kontakt Nanett på telefon 60 55 03 24 eller skriv en besked hvis du ønsker at høre mere om forløbet 🙏🙏

Når smerten flytter sig

Når smerten flytter sig 150 150 Nanett

Når vi har klienter i forløb, hører vi ofte at smerterne “flytter sig”. Eksemplet ovenfor, er blot et eksempel og det kan se ud på tusind forskellige måder. Men lad os tage udgangspunkt i Maria ovenfor. Maria kommer til behandling for hovedpine hun primært mærker i baghovedet. Hun lider af hovedpine næsten dagligt med meget stor intensitet. Nogle gange bliver hun nødtil at tage hjem fra arbejde pga. smerter. Efter nogle behandlinger kommer Maria og siger at hun egentlig ikke har mærket så meget til hendes hovedpine, men nu har hun “pludselig” ondt i skulderen.

Det der egentlig sker er at vi kun mærker dér hvor vi har mest ondt. Dette er smart, for at vi ikke hele tiden bliver bombarderet med halv ligegyldige inputs. Tag et sekund og mærk dine fødder lige nu. Hvad mærker du i dine fødder? Og hvad mærker du i dine ben? Din lænd? Din ryg? Dine skuldrer? Din nakke? Dit hoved? Formentlig mange forskellige sanseindtryk. Temperaturer, spændinger, træthed osv. Hvis vi hele tiden skulle forholde os til alle inputs vi får fra kroppen, kan vi ikke lave andet og det vil føles meget overvældende. Derfor er det smart at vi kun mærker det “vigtigste”. Dét der kræver vores opmærksomhed først. Derefter kan vi forholde os til de andre ting/ mindre skavanker.

Maria ovenfor har ondt i hovedet, men efter nogle behandlinger mærker hun pludselig ikke så meget til hovedet men mere til skulderen. Når smerten i hovedet bliver arbejdet med, vil det pludselig være “det næst værste” hun mærker. Som i dette tilfælde er skulderen. Når skulderen er blevet arbejdet tilstrækkeligt med, er det lænden hun mærker mest. Det er forskelligt hvor langt tid det tager at arbejde med de forskellige områder, og hvor lang tid der går inden man får effekt. Nogle gange vil Maria måske også mærke hovedpinen igen, hvor den går ind og “overdøver” de andre skavanker. Man kan sige at de smerter man mærker er dem der råber højest. I takt med de bliver dæmpet vil nogle af de andre skavanker larme mere. Én skavank kommer sjældent alene – de kommer nemlig ofte med kompensationer som følgesvend (se opslaget nedenfor).

Så i stedet for at tænke “der bliver ved med at dukke noget nyt op” (det er sjældent nyt, det har bare ikke larmet “nok”), så se din krop som et intelligent redskab der allerede har formået at sortere i hvad du skal kigge på først, så du ikke skulle forholde dig til det hele på én gang. På den måde får du klaret skavankerne i den rækkefølge der er behov for. Det er skisme smart 🙂

Hvad giver smerter?

Hvad giver smerter? 150 150 Nanett

Hvad giver smerter? Ja, det er der mange mange ting der gør. Men det er ikke altid dét vi tror, der giver smerter, der giver smerterne.

Når vi får ondt kommer det altid af en årsag. Årsagen kan være mange forskellige ting fx være sygdom, nedsat mobilitet, ensartet bevægemønster, ulykke eller lign. Nogle gange kan årsagen lindres eller fjernes, mens årsagen andre gange er permanent (fx ved kronisk sygdom).

Men årsagen kommer altid med en følgesvend – kompensationer. Kompensationer opstår når kroppen automatisk prøver at beskytte dig mod smerterne (fra årsagen). Hvis du fx har ondt i højre arm, vil du automatisk bruge venstre arm mere, for at beskytte højre arm. Det kan godt gå i en periode, men hvis perioden er for lang, vil dette give overbelastning af din venstre arm. Pludselig mærker du ikke, at du har ondt i højre arm, men mærker nu at du har ondt i venstre arm.

Smerter kan både komme af en konkret årsag, men også komme af kompensationerne for årsagen. Årsagen kan altså i sig selv give smerter og kompensationer kan i sig selv give smerter.

Hvad betyder det for dig? Det betyder at selvom du har en sygdom, der “ikke kan gøres noget ved”, så vil sygdommen koste dig kompensationer. Det gode er, at kompensationer for det meste kan fjernes.

Se billedet ovenfor. Lad os forestille os at du på en smertepoint-skala fra 1-10 har smerter på 7 smertepoint. Der vil nogle af smertepointene komme fra årsagen, og nogle af smertepointene komme fra kompensationer. Det vil være forskelligt hvor mange point der kommer fra årsagen og kompensationerne. Et eksempel kunne være 3 af smertepointene kommer fra en sygdom (årsagen), men at 4 smertepoint kommer fra kompensationer. Måske kan nogle af smerterne fra sygdommen fjernes eller lindres, men selvom der ikke kan gøres noget ved smerterne fra sygdommen, så vil man kunne fjerne 4 smertepoint udelukkende ved at arbejde med kompensationerne. Dvs. du går fra en smerte på 7 til en smerte på 3. Hvad betyder det?

Det betyder færre smerter, mere overskud og mere livskvalitet – også selvom du er kronisk syg.

Nogle af tegne på at kompensationerne “koster” mange smertepoint, kan være:

  • Du er træt
  • Dine smerter er blevet værre over tid
  • Dit smerte niveau varierer – ofte i takt med aktivitetsniveau
  • Du har ondt flere steder
  • Det skifter, hvor du har mest ondt

Hvor meget vand er der i dit glas?

Hvor meget vand er der i dit glas? 150 150 Nanett

Vi bruger i klinikken ofte et glas vand til at illustrerer hvad der sker i kroppen, over tid. Vores kropslige regnskab så at sige. Glasset illustrerer vores krop. Vandet illustrere den energi udfordringer i livet koster os. Pladsen i glasset (mellem vandoverflade og glaskanten) illustrere vores overskud. Udfordringer kan både være fysiske eller mentale. Lad os forklare lidt nærmere.

Når vi fødes i vores krop (glasset), har vi allerede været udsat for de første udfordringer i vores vej mod livet. Hvad vi møder af udfordringer i fostertilstanden, vil være meget forskelligt, og vil dels være baseret på vores genetik og moderens trivsel (fysisk og psykisk) i graviditeten. Alle de udfordringer vi møder i livet (allerede fra fostertilstanden), koster os forskellige antal dråber af vand. Det der er let koster ikke så meget (men stadig lidt), det der er svært for os koster mere. Det vil derfor være forskelligt hvor meget vand der allerede er i vores glas ved fødslen. Fx vil et barn født med en sygdom, allerede have mødt flere udfordringer i fostertilstanden end et barn der fødes uden sygdom. Et barn der fødes af en mor der har haft det mentalt dårligt i graviditeten vil også allerede have mødt flere udfordringer end et barn med en mor i mental trivsel.

Hvor meget vand der er i glasset ved fødslen er derfor forskelligt. Det er vores personlige udgangspunkt, der er skabt af vores genetik og vores miljø. Den vi er. Glasset kan for nogle være stort, for andre være mindre. For nogle er glasset lidt fyldt, for andre meget fyldt. Glasset er vores krop. Glasset er os.

I takt med vi lever vores liv bliver vi udsat for forskellige udfordringer, både kropsligt og mentalt. Disse udfordringer “koster” os energi (vanddråber). Alt du gør (og ikke gør) i livet, koster dig energi. Både inaktivitet, dine handlinger og tanker. Hvor meget de forskellige handlinger/tanker “koster” er forskelligt fra person til person. Måske har du oplevet at det der koster din veninde energi, koster ikke dig energi. Mens det der koster dig energi koster ikke din veninde energi. Hvordan den ene kan finde en aktivitet drænende og den anden kan finde samme aktivitet fantastisk.

Hvor meget energi hver enkelt handling/tanke koster dig, er forskelligt. De ting du nærmest gør på auto-pilot koster kun nogle få dråber, mens større udfordringer vil koste mange dråber. Det kan endda være forskelligt hvor meget vand en handling/tanke koster dig, på forskellige tidspunkter i dit liv. Nogle gange vil du opleve at en handling er meget let – og ikke koster dig nogen energi/vanddråber. Andre gange kan den samme handling være meget krævende og koste dig mange vanddråber, og nærmest føles udmattende.

Mens vi lever vores liv bliver vi udsat for flere og flere udfordringer, og glasset/kroppen vil blive fyldt mere og mere op af vand – og overskuddet blive mindre og mindre. Hvor hurtigt denne proces går, afhænger af hvilket udgangspunkt du blev født med, hvad du har oplevet igennem dit liv, hvordan du er i din krop, hvordan du behandler din krop (og dit sind) i dagligheden, hvor mange udfordringer du bliver udsat for i din hverdag, hvilke handlinger der koster dig energi – og en masse andre ting.

Pointen er. Glasset bliver mere og mere fyldt, og overskuddet bliver mindre og mindre. Til sidst er glasset fyldt, og overskuddet så lille, at der kun skal en enkelt handling til at vandet flyder over i glasset. Her vil man ofte opleve at næsten uanset hvad man gør koster det en energi, og glasset vil flyde over – det man mærker som smerter eller udmattelse i kroppen.

Hvis du kigger på billedet ovenfor er der 5 stadier af fyldte glas. Hvor fyldt vil du estimerer “dit glas” er lige nu?

Når alt koster energi, hvordan kan man så sikrer sig at man ikke får fyldt mere i glasset end højst nødvendigt? Det gør man ved først og fremmest at blive opmærksom på hvad der koster en energi – og hvor meget det koster. Så begynder man ligeså stille og selektere hvad der er vigtigt – og energien værd. Og hvad der ikke er vigtigt – og ikke er energien værd, og handle ud fra det.

Og hvad så hvis glasset snart er fyldt op, hvordan kan man så hælde lidt af glasset?

Behandlinger kan være én af mulighederne for at hælde noget af glasset igen. Jo mere man får hældt af glasset – jo mere overskud vil der komme igen. Men man skal være opmærksom på at man hele tiden (igennem et levet liv) hælder mere i glasset – og hvis man ikke er bevidst om at få hældt lidt af glasset indimellem, vil det være et spørgsmål om tid før glasset igen er fyldt.

Hvis du har lyst til at læse mere om energiforvaltning og hvordan man passer på sin krop når man også har en travl hverdag der skal hænge sammen – så kan du tilmelde dig vores månedsbrev lige her og få vores kompendium på 44 sider tilsendt:)

Forskellige syn på fremgang

Forskellige syn på fremgang 150 150 Nanett

Jeg faldt over dette billede den anden dag og tænkte “JA! – lige præcis!”

Fremgang kan se ud på mange forskellige måder. Vi oplever ofte, at folk har et billede af, at fremgang er en lineær proces. Det bliver gradvidst og ret hurtigt bedre (den øverste). Sådan er det nogle gange – men langt fra altid.

Langt største parten af de forløb vi følger, ser ud på helt andre måder. Nogle gange kan det føles som om processen snegler sig afsted (den midterste), hvis ikke man er opmærksom på de helt små forandringer. Det kan være man starter med fremgang – eller endda at man starter med tilbagegang. Også kan det både gå op og ned (den nederste), og endda stå stille i perioder.

Det afhænger af mange forskellige ting hvordan ens forløb bliver. Hvor er man i sit liv? Hvordan behandler man sin krop? Hvordan balancerer man sin energi? Hvor længe siden er det smerterne startede? Hvordan har du behandlet smerterne siden? Hvor god kropskontakt har du? Hvor mange kompensationer er der kommet på? Hvad er dit stress niveau? Og mange mange andre ting.

Vi kan aldrig forudsige præcist hvordan et forløb går. Så det vi hæfter os ved, er om der er forandringer – både til det bedre eller det værre, undervejs i forløbet. Forandringer er nemlig et sikkert tegn på at der er en proces i gang 🙂